Jezus de Zoon van God - J.M. Jensen

Foto van Jezus de Zoon van God - J.M. Jensen

In Jezus, de Zoon van God kunnen kinderen zelf verhalen lezen over Jezus. Over zijn geboorte, de herders en de wijzen uit het Oosten, Johannes de Doper, de doop van Jezus in de Jordaan, de eerste discipelen en de eerste wonderen die Jezus deed. In woord en daad maakte Jezus duidelijk wie Hij is: ...

Uitgever: ??
Platform: NINTENDO